Centrala NĂ€mnder/Styrelser

KommunfullmÀktige
KommunfullmÀktiges valberedning
Kommunens revisorer
Kommunstyrelse
Arbets- och nÀringslivsberedning
Brottsförebyggande rÄdet
Demokratiberedning
FolkhÀlsokommitté
Klimat- och planeringsberedning
Personalutskott
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnÀmnd
Kommunala pensionÀrsrÄdet
KrisledningsnÀmnd
Kultur- och fritidsnÀmnd
Miljö- och hÀlsoskyddsnÀmnd
SamhÀllsbyggnadsnÀmnd
SamhÀllsbyggnadsnÀmndens arbetsutskott
SamhÀllsbyggnadsnÀmndens namnberedning
SocialnÀmnd
Vuxen- och ungdomsutskott
Barn- och familjerÀttsutskott
Teknisk nÀmnd
UtbildningsnÀmnd
ValnÀmnd
VÄrd- och omsorgsnÀmnd
Dialogforum Alby
Dialogforum Fittja
Dialogforum Grödinge
Dialogforum Hallunda-Norsborg
Dialogforum Tullinge
Dialogforum Tumba-Storvreten
AB AlfÄgeln
Förbandet 2 AB
AB Botkyrkabyggen
Botkyrkabyggen Holding AB
Botkyrka StadsnÀt AB
SRV Ă„tervinning AB
SydvÀstra Stockholmsregionens VA-verks
Söderenergi AB
Södertörns FjÀrrvÀrme AB
Södertörns Energi AB
HĂ„gelbyparken AB
Upplev Botkyrka AB
Kommunförbundet Stockholms lÀn
MÀlardalsrÄdet
Södertörns brandförsvarsförbund
Södertörns överförmyndarnÀmnd
Borgerlig begravningsförrÀttare - opolitiskt
Borgerlig begravningsförrÀttare - opolitiskt 2015
Botkyrka Kommunalanst Personalförening
Föreningen Folkets Hus Hallunda
Gode MÀn Jordbruks- eller skogsbruksfrÄgor
Gode MÀn TÀtortsförhÄllanden
NÀmndemÀn 2016-2019 - Södertörns tingsrÀtt
PolisnÀmnden i Södertörns polismÀstardistr
Politisk styrgrupp för Fairtrade City
Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem
Stift Sveriges Invandrarinstitut och Museum - MKC
TyresÄns vattenvÄrdsförbund
VigselförrÀttare - opolitiskt


Bolag

Inga nämnder/styrelser

Övrigt

Inga nämnder/styrelser