Centrala Nämnder/Styrelser

Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges valberedning
Kommunens revisorer
Kommunstyrelse
Arbets- och näringslivsberedning
Brottsförebyggande rådet
Demokratiberedning
Folkhälsokommitté
Klimat- och planeringsberedning
Personalutskott
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnd
Kommunala pensionärsrådet
Krisledningsnämnd
Kultur- och fritidsnämnd
Miljö- och hälsoskyddsnämnd
Samhällsbyggnadsnämnd
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott
Samhällsbyggnadsnämndens namnberedning
Socialnämnd
Vuxen- och ungdomsutskott
Barn- och familjerättsutskott
Teknisk nämnd
Utbildningsnämnd
Valnämnd
Vård- och omsorgsnämnd
Dialogforum Alby
Dialogforum Fittja
Dialogforum Grödinge
Dialogforum Hallunda-Norsborg
Dialogforum Tullinge
Dialogforum Tumba-Storvreten
AB Alfågeln
Förbandet 2 AB
AB Botkyrkabyggen
Botkyrkabyggen Holding AB
Botkyrka Stadsnät AB
SRV återvinning AB
Sydvästra Stockholmsregionens VA-verks
Söderenergi AB
Södertörns Fjärrvärme AB
Södertörns Energi AB
Hågelbyparken AB
Upplev Botkyrka AB
Kommunförbundet Stockholms län
Mälardalsrådet
Södertörns brandförsvarsförbund
Södertörns överförmyndarnämnd
Borgerlig begravningsförrättare - opolitiskt
Borgerlig begravningsförrättare - opolitiskt 2015
Botkyrka Kommunalanst Personalförening
Föreningen Folkets Hus Hallunda
Gode Män Jordbruks- eller skogsbruksfrågor
Gode Män Tätortsförhållanden
Nämndemän 2016-2019 - Södertörns tingsrätt
Polisnämnden i Södertörns polismästardistr
Politisk styrgrupp för Fairtrade City
Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem
Stift Sveriges Invandrarinstitut och Museum - MKC
Tyresåns vattenvårdsförbund
Vigselförrättare - opolitiskt


Bolag

Inga nämnder/styrelser

Övrigt

Inga nämnder/styrelser